Mjesečna arhiva: August 2012

Godina LVIII BROJ 60 (230) 2012. god.

RASPRAVE I ČLANCI

1. mr.Ernas Hajder – PRIMJENA ZETA FUNKCIJE NA NJUTNOV POLIGON

2. mr.Selman Repišti – LEKSIČKA HIPOTEZA I PROBLEMI PREVOĐENJA U OBLASTI PSIHOLOGIJE LIČNOSTI

3. mr.Haris Memišević, mr.Inga Ibralić-Bišćević -KONGITIVNA (RE)HABILITACIJA KAO INTERGRALNI DIO PSIHOEDUKACIJSKE INTERVENCIJE

4. mr.sc.Edin Idrizović, Adis Pirija – ELEKTRONSKO UČENJE-MOODLE

ISTRAŽIVAČKI RADOVI

5. mr.Nermin Mulaosmanović – INTERPRETIRANJE UZROKA USPJEHA I NEUSPJEHA KOD UČENIKA

6. mr.Edin Mirvić, Muhedin Hodžić – NIVO TRANSFORMACIONIH PROMJENA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI POD UTJECAJEM VATERPOLO PROGRAMA

POGLEDI I MIŠLJENJA

7. mr.Zijada Karalić – ORGANIZACIONA KULTURA U KONTEKSTU ŠKOLE

8. mr.Arzija Mahmutović – ZNAČAJ PRAVILNE ISHRANE U DJEČIJIM VRTIĆIMA

9. dr.Anđelka Bulatović – UTICAJ FIZIČKIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ I ZDRAVLJE DETETA PREDŠKOLSKOG UZRASTA

OSVRTI I PRIKAZI

10. mr.Minela Kerla – MODELI PISANJA I UREĐIVANJA ESEJA

11. Jadranka Kolenović-Đapo – PSIHOLOGIJA HUMORA

12. Begić Maja – LIKOVI DJEČAKA U ĆOPIĆEVOM ROMANU „ORLOVI RANO LETE“

IZ NASTAVNE PRAKSE

13. Lejla Husejnefendić – PRIDJEVI-OPISNI,PRISVOJNI,GRADIVNI

IZ PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

14. Dr.Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević – OSAM NAČINA DOKAZIVANJA JEDNE TEOREME IZ GEOMETRIJE

15. mr.Nizama Đozić-Mulamujić – STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

PRIJEVODI

16. Jasmina Kovačević, Isidor Graorac – DETINJSTVO,SKRIVENI PROGRAM I PEDAGOŠKI ODNOS

INFORMACIJE

17. Prof.Dževad Šehić – NOVA MATEMATIČKA ČITANKA 4

<< POVRATAK