Babić Milka

OBJAVLJENI RADOVI:

Tema: AKTIVNIJE UKLJUČIVANJE STRUČNJAKA U KREIRANJE OBRAZOVANJA
“Naša škola” br. 1/96

Tema: AGRESIVNO PONAŠANJE ADOLESCENATA “STRAH MEJE – NAPADAM”
“Naša škola” br. 2/97

Tema: SOCIJALNA PEDAGOGIJA SA ANDRAGOGIJOM
“Naša škola” br. 4/98

Tema: AGRESIVNOST I HIPERAKTIVNOST KAO SMETNJE U PONAŠANJU I UČENJU
“Naša škola” br. 6/98

Komentari su zatvoreni.