Drljević Hamid

OBJAVLJENI RADOVI:

Tema: HOMOGENE FUNKCIJE I NJIHOVA PRIMJENA U EKONOMIJI
“Naša škola” br. 2/97

Tema: LAGRANGE-OV MULTIPLIKATOR I NJEGOVA PRIMJENA U EKONOMIJI
“Naša škola” br. 6/98

Tema: KONVEKSNE I KONKAVNE FUNKCIJE I NJIHOVA PRIMJENA U EKONOMIJI
“Naša škola” br. 12/00

Tema: PRIMJENA JEDINSTVENE NEJEDNAKOSTI U EKONOMIJI
“Naša škola” br. 15/01

Tema: HOMOTETIČNE FUNKCIJE I NJIHOVA PRIMJENA U EKONOMIJI
“Naša škola” br. 17/01

Tema: TEOREME ENVELOPE U EKONOMIJI
“Naša škola” br. 18/01

Komentari su zatvoreni.