Sultanović Melita

OBJAVLJENI RADOVI:

Tema: PSIHOSOCIJALNA POMOĆ UČENICIMA I RODITELJIMA U RATU
“Naša škola” br. 1/96

Tema: JONATHAN ANDERSON – UČENJE JEZIKA I RAČUNAR (prevod Sultanović Melita)
“Naša škola” br. 1/96

Tema: STRATEGIJE UČENJA I NASTAVA STRANIH JEZIKA
“Naša škola” br. 5/98

Tema: STANISLAV TOMKIEWICZ – JANUSZ KORCZAK VELIKI PIONIR ODGOVA (prevod Sultanović Melita)
“Naša škola” br.

Komentari su zatvoreni.