R.B. NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA ŠKOLE, FAKULTETA
1. OS.ŠK. GORNJE PREKOUNJE RIPAČ, M.HADŽIABDIĆA BB, 77000 BIHAĆ
2. OS.ŠK. "HARMANI", HARMANSKI SOKAK 6 77000 BIHAĆ
3. OS.ŠK. "HARMANI II", EŠREFA KOVAČEVIĆA BB 77000 BIHAĆ
4. OS.ŠK. "KULEN VAKUF" ORAŠAC, TRG ŽRTAVA 12,  77206 KULEN VAKUF, BIHAĆ
5. OS.ŠK. "PREKOUNJE" , SAFVETA BEGA BAŠAGIĆA 26 77000 BIHAĆ
6. OS.ŠK. "KAMENICA", MULA MUSTAFA BAŠESKIJA BB, 77000 BIHAĆ
7. OS.ŠK. "BREKOVICA", 77205 BREKOVICA, 77000 BIHAĆ
8. OS.ŠK. "GATA ILIDŽA - VRSTA", GATA ILIDŽA BB, 77000 BIHAĆ
9. GIMNAZIJA SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA BB, 77000 BIHAĆ
MEDICINSKA ŠKOLA SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA 22, 77000 BIHAĆ
11. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, DŽANIĆA MAHALA 36, 77000 BIHAĆ
12. MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, DR IRFAN LJUBIJANKIĆ 64, 77000 BIHAĆ
13. ELEKTROTEHNIČKA I DRVNOPRERAĐIVAČKA ŠKOLA DR IRFAN LJUBIJANKIĆ 64, 77000 BIHAĆ
14. PEDAGOŠKI FAKULTET, DŽANIĆA MAHALA 36 77000 BIHAĆ
15. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, TRG AVDE ĆUKA BB 77240 BOSANSKA KRUPA
16. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, ZAHUM BB 77240 BOSANSKA KRUPA
17. OS.ŠK. "OTOKA", OTOČKIH HEROJA BB 77240 BOSANSKA KRUPA
18. OS.ŠK. "JEZERSKI", JEZERSKI 60, 77241 JEZERSKI 77240 BOSANSKA KRUPA      
19. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "SAFET KRUPALIĆ", GENERALA IZETA NANIĆA BB 77240 BOSANSKA KRUPA
20. OPĆA GIMNAZIJA BOSANSKA KRUPA, GENERALA IZETA NANIĆA 12 77240 BOSANSKA KRUPA
21. OS.ŠK. "AHMED HROMADžIĆ",PETOG KORPUSA BB 77260 BOSANSKI PETROVAC 
22. OS.ŠK. "12. SEPTEMBAR", GENERALA IZETA NANIĆA 35 77245 BUŽIM
23. OS.ŠK. "MIRSAD SALKIĆ-DŽAJA", ČAVA BB, KONJODOR 77245 BUŽIM
24. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "HASAN MUSIĆ", GENERALA IZETA NANIĆA 77245 BUŽIM
25. OS.ŠK. "CAZIN I", HASANA MUJEZINOVIĆA 21 77220 CAZIN
26. OS.ŠK. "CAZIN II", ĆUPRIJA BB 77220 CAZIN
27. OS.ŠK. "OSTROŽAC", OSTROŽAC BB, 77228 OSTROŽAC CAZIN
28. OS.ŠK. "ĆORALIĆI", ĆORALIĆI BB, 77226 ĆORALIĆI CAZIN
29. OS.ŠK. "GORNJA KOPRIVNA", GORNJA KOPRIVNA BB, 77220 CAZIN
30. OS.ŠK. "SKOKOVI", SKOKOVI BB, PEĆIGRAD 77220 CAZIN
31. OS.ŠK. "LISKOVAC", LISKOVAC BB, 77227 PEĆIGRAD 77220 CAZIN
32. OS.ŠK."PEĆIGRAD", PEĆIGRAD BB, 77227 PEĆIGRAD CAZIN
33. OS.ŠK. "STIJENA", STIJENA BB, 77220 CAZIN
34. OS.ŠK. "ŠTRULIĆI", ŠTRULIĆI BB, 77220 CAZIN
35. OS.ŠK. TRŽAČKA RAŠTELA, TRŽAČKA RAŠTELA BB, 77220 CAZIN
36. DRUGA SREDNJA ŠKOLA, HASANA MUJEZINOVIĆA BB 77220 CAZIN
37. OS.ŠK. "15. APRIL", KULINA BANA BB 79280 KLJUČ
38. OS.ŠK. "27. MAJ", VELAGIĆI BB, VELAGIĆI 79280 KLJUČ
39. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, BRANILACA BiH 86 79280 KLJUČ
40. OS.ŠK. ". OKTOBAR", VITEŠKIH BRIGADA BB, NASELJE 17 79260 SANSKI MOST
41. OS.ŠK. "MAHALA", HAMZIBEGOVA BB 79260 SANSKI MOST
42. OSNOVNA PRVA SANSKA ŠKOLA , BANJALUČKA BB 79260 SANSKI MOST
43. OS.ŠK. "SKENDER KULENOVIĆ", 79266 DONJI KAMENGRAD 79260 SANSKI MOST
44. OS.ŠK. "VRH POLJE", VRHPOLJE, TOMINA 79260 SANSKI MOST
45. OPĆA GIMNAZIJA "HASAN KIKIĆ", PRIJEDORSKA BB 79260 SANSKI MOST
46. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "AMIR ŽILIĆ", PRIJEDORSKA BB 79260 SANSKI MOST
47. OS.ŠK. "10. NOVEMBAR", BIHAĆKE BRIGADE 7 77230 VELIKA KLADUŠA
48. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, IBRAHIMA MRŽLJAKA 35 77230 VELIKA KLADUŠA
49. OS.ŠK. "SEAD ČEHIĆ", GRAHOVO 77230 VELIKA KLADUŠA
50. OS.ŠK. "FADIL BILAL", 77234 ŠUMATAC 77230 VELIKA KLADUŠA
51. OS.ŠK. "TODOROVO", 77233 TODORVO 77230 VELIKA KLADUŠA
52. OS.ŠK. "TODOROVSKA SLAPNICA", TODOROVSKA SLAPNICA 77230 VELIKA KLADUŠA
53. OS.ŠK. "1. MART", 77231 VRNOGRČ OPĆINA VELIKA KLADUŠA
54. OS.ŠK "VELADŽIĆ ŠERIF-SAFIN", CRVAREVAC 77230 VELIKA KLADUŠA
55. J.U. DJEČIJE OBDANIŠTE, BRAĆE SALKIĆA 3 77230 VELIKA KLADUŠA
56. OPĆA GIMNAZIJA "NAIL MUMINOVIĆ", IBRAHIMA MRŽLJAKA 35 77230 VELIKA KLADUŠA
57. AMIRA BEGIĆ, J.U. GIMNAZIJA 77220 CAZIN
58. DRUGA SREDNJA ŠKOLA, IBRAHIMA MRŽLJAKA 23 77230 VELIKA KLADUŠA
59. OS.ŠK. "BANOVIĆI", OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 4 75290 BANOVIĆI
60. OS.ŠK. "BANOVIĆI SELO", BANOVIĆI SELO 75290 BANOVIĆI
61. SEDMA OSNOVNA ŠKOLA, GORNJI RAHIĆ 76207 BRČKO DISTRIKT
62. OS.ŠK. "ČELIĆ", PATRIOTSKE LIGE 56 75246 ČELIĆ
63. OS.ŠK. "HUMCI", ODREDA VJETRENIK 8, HUMCI 75246 ČELIĆ
64. OS.ŠK. "VRAŽIĆI", VRAŽIĆI 75246 ČELIĆ
65. OS.ŠK. "BRIJESNICA", 74206 BRIJESNICA VELIKA BB DOBOJ ISTOK
66. OS.ŠK. "KLOKOTNICA", 74207 KLOKOTNICA BB DOBOJ ISTOK
67. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "DOBOJ ISTOK", 74206 BRIJESNICA VELIKA DOBOJ ISTOK
68. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, PATRIOTSKE LIGE BB 75320 GRAČANICA
69. OS.ŠK. "DOBOROVCI", CENTAR BB, 75328 DOBOROVCI, GRAČANICA
70. OS.ŠK. "DŽAKULE", DŽAKULE BB 75320 GRAČANICA
71. OS.ŠK. "LUKAVICA", LUKAVICA BB 75320 GRAČANICA
72. OS.ŠK. "MALEŠIĆI", MALEŠIĆI BB 75320 GRAČANICA
73. OS.ŠK. "MIRIČINA", 75% MIRIČINA BB GRAČANICA
74. OS.ŠK. "SOKO", SOKO BB 75320 GRAČANICA
75. OS.ŠK. "STJEPAN POLJE", 75324 STJEPAN POLJE BB GRAČANICA
76. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, 111. GRADAČAČKE BRIGADE 2 75320 GRAČANICA
77. GIMNAZIJA "DR MUSTAFA KAMARIĆ", M. MUSTAFE BAŠESKIJE 2 75320 GRAČANICA
78. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, CENTAR BB 75320 GRAČANICA
79. OS.ŠK. "HASAN KIKIĆ", NENAVIŠTE BB 76260 GRADAČAC
80. OS.ŠK. "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ", ŽRTVA SREBRENICE BB 76260 GRADAČAC
81. OS.ŠK. "EDHEM MULABDIĆ", DONJA MEĐIĐA BB 76260 GRADAČAC
82. OS.ŠK. "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ", KAMBERI BB 76260 GRADAČAC
83. OS.ŠK. "IVAN GORAN KOVAČIĆ", HUSEIN KAPETANA GRADAŠČEVIĆA BB 76260 GRADAČAC
84. OS.ŠK. "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK", SRNICE DONJE BB 76260 GRADAČAC
85. OS.ŠK. "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", ZELINJA DONJA 196 76109 ZELINJA DONJA, GRADAČAC
86. GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ", SARAJEVSKA 76260 GRADAČAC
87. OS.ŠK. "KALESIJA", KALESIJSKIH BRIGADA BB 75260 KALESIJA
88. OS.ŠK. "RAINCI GORNJI", 75268 RAINCI GORNJI BB 75260 KALESIJA
89. OS.ŠK. "TOJŠIĆI", CENTAR BB, 75265 TOJŠIĆI 75260 KALESIJA
90. OS.ŠK. "VUKOVIJE", GORNJE VUKOVIJE BB 75260 KALESIJA
91. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "KALESIJA", PATRIOTSKE LIGE BB 75260 KALESIJA
92. OS.ŠK. "KLADANJ", KLADANJSKIH BRIGADA 28 75280 KLADANJ
93. OS.ŠK. "STUPARI", CENTAR STUPARI 75280 KLADANJ
94. OS.ŠK. "DOBOŠNICA", DOBOŠNICA BB 75300 LUKAVAC
95. OS.ŠK. "GNOJNICA", GNOJNICA BB, DOBOŠNICA 75300 LUKAVAC
96. OS.ŠK. "LUKAVAC GRAD", TRG BREMENA BB 75300 LUKAVAC
97. OS.ŠK. "LUKAVAC MJESTO", TUZLANSKOG ODREDA BB 75300 LUKAVAC
98. OS.ŠK. "POLJICE", 75303 POLJICE BB 75300 LUKAVAC
99. OS.ŠK. "PROKOSOVIĆI", 75304 PROKOSOVIĆI 75300 LUKAVAC
100. OS.ŠK. "TURIJA", TURIJA 75300 LUKAVAC
101. MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTRO - MAŠINSKA ŠKOLA, ŠKOLSKA 5 75300 LUKAVAC
102. MJEŠOVITA SREDNJA HEMIJSKA ŠKOLA, ŠKOLSKA 5 75300 LUKAVAC
103. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, BOSANSKIH BRANILACA 19 75360 SREBRENIK
104. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, MEŠE SELIMOVIĆA BB 75360 SREBRENIK
105. OS.ŠK. "DUBOKI POTOK", 75358 DUBOKI POTOK KOD SREBRENIKA
106. OS.ŠK. "PODORAŠJE", 75355 PODORAŠJE SREBRENIK
107. OS.ŠK. "ŠPIONICA", 75356 ŠPIONICA SREBRENIK
108. OS.ŠK. "RAPATNICA", RAPATNICA BB 75360 SREBRENIK
109. OS.ŠK. "SLADNA", SLADNA BB 75360 SREBRENIK
101. OS.ŠK. "TINJA", TINJANSKE ČETE BB 75357 TINJA, SREBRENIK
111. OS.ŠK. "BRČANSKA MALTA", BORISA KIDRIČA 10 75000 TUZLA
112. OS.ŠK. "BUKINJE", VOJKA MILUTINOVIĆA 46, BUKINJE 75000 TUZLA
113. OS.ŠK. "CENTAR", MIRZE DELIBAŠIĆA 14 75000 TUZLA
114. OS.ŠK. "GORNJA TUZLA" ABDULAHA SARAČEVIĆA 163, GORNJA TUZLA 75000 TUZLA
115. OS.ŠK. "HUSINO", 27.JULA 9, 75000 TUZLA
116. OS.ŠK. "JALA", MUHAREMA FIZOVIĆA 2 75000 TUZLA
117. OS.ŠK. "KISELJAK", 1. MAJA 117 76000 TUZLA
118. OS.ŠK. "KREKA", BOSNE SREBRENE 119 75000 TUZLA
119. OS.ŠK. "LIPNICA", STJEPANA MATIJEVIĆA 2 75213 LIPNICA, TUZLA
120. OS.ŠK. "MEJDAN", MUFTIJE KURTA BB 76000 TUZLA
121. OS.ŠK. "MILADIJE", HASANA KIKIĆA 7, 75000 TUZLA
122. OS.ŠK. "NOVI GRAD", IVANA RIBARA 17, 75000 TUZLA
123. OS.ŠK. "SIMIN HAN", SARAJAC 4 75000 TUZLA
124. OS.ŠK. "SLAVINOVIĆI", ŽARKA VUKOVIĆA 15 75000 TUZLA
110. OS.ŠK. "SOLINA", VELJKA LUKIĆA 167, SOLINA 75000 TUZLA
126. OS.ŠK. "TUŠANJ", 4. JULA 29, TUŠANJ 75000 TUZLA
127. GIMNAZIJA "MEŠA SELIMOVIĆ", M. FIZOVIĆA 1, 75000 TUZLA
128. GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ", MUHAMEDA USKIFIJA 3 75000 TUZLA
129. MJEŠOVITA SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA, BOSNE SREBRENE 6 75000 TUZLA
130. RUDARSKA ŠKOLA, ZGRADA GRAĐEVINSKE ŠKOLE 75000 TUZLA
131. MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA, BOSNE SREBRENE 6 76000 TUZLA
132. TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, M.H. USKUFIJA 3 75000 TUZLA
133. BEHRAMBEGOVA MEDRESA, MIHAILA PUPINA 1 75000 TUZLA
134. KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR "SVETI FRANJO", BOSNE SREBRENE 6 75000 TUZLA
135. SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA, FRA GRGE MARTIĆA 4 75000 TUZLA
136. SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA, LUDVIKA KUBA 1 75000 TUZLA
137. SREDNJA TRGOVINSKA ŠKOLA, M.H. USKIFIJA 3 75000 TUZLA
138. MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, M.H. USKIFIJA 2 75000 TUZLA
139. MJEŠOVITA SREDNJA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA, BOSNE SREBRENE 61 75000 TUZLA
140. HEMIJSKA ŠKOLA, BOSNE SREBRENE 8 75000 TUZLA
141. CENTAR ZA SLUŠNO OŠTEĆENU DJECU, HUSINSKIH RUDARA 161 75000 TUZLA
142. ZAVOD ZA ODGOJ OSOBA SA SMETNJAMA, 75000 TUZLA
143. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIVERZITETSKA 1 75000 TUZLA
144. OS.ŠK. "TEOČAK", 75414 TEOČAK
145. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, DRUGA KRAIŠKA 19 75270 ŽIVINICE
146. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, PRVA ULICA 76 75270 ŽIVINICE
147. OS.ŠK. "BAŠIGOVCI", 75272 BAŠIGOVCI, ŽIVINICE
148. OS.ŠK. "ĐURĐEVIK", ĐURĐEVIK BB 75270 ŽIVINICE
149. OS.ŠK. "GRAČANICA", GRAČANICA BB 75270 ŽIVINICE
150. OS.ŠK. "ŠERIĆI", ŠERIĆI BB 75270 ŽIVINICE
151. OS.ŠK. "VIŠĆA", VIŠĆA DONJA BB 75270 ŽIVINICE
152. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, PRVA ULICA 58 75270 ŽIVINICE
153. OS.ŠK. "SAPNA", SAPNA BB, SAPNA 75400 ZVORNIK
154. OS.ŠK. "SJENJAK", ISMETA MUJEZINOVIĆA BB 75000 TUZLA
155. J.U. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, TEOČAK 75414 TEOČAK
156. OS.ŠK. "GORNJA ORAHOVICA", 75323 DONJA ORAHOVICA
157. PREDŠKOLSKA USTANOVA "ALADIN", ISMETA NUJEZINOVIĆA 32 75000 TUZLA
158. SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA, MUHAMEDA USKUFIJA 1 75000 TUZLA
159. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ", SARAJEVSKA BB 76100 GRADAČAC
160. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, 76100 GRADAČAC
161. OS.ŠK. "GRIVICE", 75290 BANOVIĆI
162. OS.ŠK. "ŽIVINICE GORNJE", ŽIVINIČKI SOKOLOVI 171 75270 ŽIVINICE
163. EMINA ŠKAHIĆ, O.Š. "DR. SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" ŽRTAVA SREBRENICE, 76100 GRADAČAC
164. AID BULIĆ, PAŠAGE MANDžIĆA 53 75000 TUZLA
165. J.U. JAVNA BIBLIOTEKA "ALIJA ISAKOVIĆ", NENAVIŠTE BB 76100 GRADAČAC
168. OS.ŠK. "ENVER ČOLAKOVIĆ", ŠEHIDSKA 32 71370 BREZA
169. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", ŠEHIDSKA 34 71370 BREZA
170. OS.ŠK. "HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA", ŠEHIDA 2 72240 KAKANJ
171. OS.ŠK. "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" , ZGOŠĆANSKA 17 72240 KAKANJ
172. OS.ŠK. "REŠAD KADIĆ", GRADAC BB, BRNJAC 72240 KAKANJ
173. OS.ŠK. "15. APRIL", 29. NOVEMBAR BB, DOBOJ 72240 KAKANJ
174. OS.ŠK. "ABDULVEHAB ILHAMIJA", TRŠĆE BB, TRŠĆE 72240 KAKANJ
175. OS.ŠK. "AHMED MURADBEGOVIĆ", DONJI KAKANJ 72240 KAKANJ
176. OS.ŠK. "ŠAKIR SIKIRIĆ", 72246 ĆATIĆI KAKANJ
177. GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ", ŠEHIDA 32 72240 KAKANJ
178. OS.ŠK. "NOVI ŠEHER", NOVI ŠEHER BB 74260 MAGLAJ
179. OS.ŠK. "SUAD BRKIĆ", ALEJA LJILJANA BB 74260 MAGLAJ
180. OS.ŠK. "SULEJMAN OMEROVIĆ CAR", ALEJA LJILJANA 46 74260 MAGLAJ
181. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, ALEJA LJILJANA 60 74260 MAGLAJ
182. OS.ŠK. "HASAN KIKIĆ", SOLUN 71340 OLOVO
183. OS.ŠK. "PETI BATALJON", 71340 OLOVO
184. OS.ŠK. "SENAHID BOLIĆ - BOLO", BOSANSKA BB 71340 OLOVO
185. J.U. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ŠKOLSKA BB 71340 OLOVO
186. OS.ŠK. "ABDULVEHAB ILHAMIJA", KALOŠEVIĆI 74260 TEŠANJ
187. OS.ŠK. "GAZI FERHAD -BEG", JABLANICA 74260 TEŠANJ
188. OS.ŠK. "KULIN BAN", TEŠANJKA 74260 TEŠANJ
189. OS.ŠK. "1. MART", GRADAŠČEVIĆA BB, JELAH 74260 TEŠANJ
190. OS.ŠK. "MUSTAFA MULIĆ" ŠIJE, 74203 MATUZIĆI TEŠANJ
191. OS.ŠK. "REŠAD KADIĆ" KRNDIJA, NOVO NASELJE BB 74260 TEŠANJ
192. GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", 74260 TEŠANJ
193. SREDNJA STRUČNA ŠKOLA, PATRIOTSKE LIGE BB 74260 TEŠANJ
194. OS.ŠK. "VAREŠ", ĐURE ĐAKOVIĆA 60 71330 VAREŠ
195. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "NORDBAT - 2", AMBRE SLUGIĆA 1 71330 VAREŠ
196. OS.ŠK. "ALIJA NAMETAK", BUCI 74 71300 VISOKO
197. OS.ŠK. "KULIN BAN", GORNJE ROSULJE 1 71300 VISOKO
198. OS.ŠK. "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA", DONJE MOŠTRE 71300 VISOKO
199. OS.ŠK. "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ", DONJA MAHALA 42 71300 VISOKO
200. OS.ŠK. "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", VELIKO ČAJNO BB, GRAČANICA 71300 VISOKO
201. OS.ŠK. "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", DOBRINJE KOD VISOKOG 71300 VISOKO
202. ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE, "AVDO SMAILOVIĆ" 71300 VISOKO
203. GIMNAZIJA VISOKO, MUSALA 23 71300 VISOKO
204. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "HAZIM ŠABANOVIĆ", BRANILACA BiH 23 71300 VISOKO
205. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, 8. MARTA BB 72220 ZAVIDOVIĆI
206. OS.ŠK. "GOSTOVIĆI", GOSTOVIĆ 72220 ZAVIDOVIĆI
207. OS.ŠK. "KOVAČI", KOVAČI 72220 ZAVIDOVIĆI
208. OS.ŠK. "VOZUĆA", 72227 VOZUĆA ZAVIDOVIĆI
209. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA BB 72220 ZAVIDOVIĆI
210. OPĆA GIMNAZIJA, STJEPANA RADIĆA 43 72220 ZAVIDOVIĆI
211. SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA, MEHMED-PAŠE SOKOLOVIĆA BB 72220 ZAVIDOVIĆI
212. SREDNJA STRUČNA ŠKOLA, STJEPANA RADIĆA 43 72220 ZAVIDOVIĆI
213. KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR "SV. PAVAO", ASKA BORIĆA 20 72000 ZENICA
214. OS.ŠK. "ALEKSA ŠANTIĆ", BISTUA NUOVA 213 72000 ZENICA
215. OS.ŠK. "ĆAMIL SIJARIĆ", DOGLODOVSKA ULICA BB, NEMILA 72000 ZENICA
216. OS.ŠK. "EDHEM MULABDIĆ", LONĐA 99 72000 ZENICA
217. OS.ŠK. "ENVER ČOLAKOVIĆ", SARAJEVSKA ULICA 4 72000 ZENICA
218. OS.ŠK. "HAMZA HUMO", BABINO BB 72000 ZENICA
219. OS.ŠK. "HASAN KIKIĆ", TETOVSKA 391 72000 ZENICA
220. OS.ŠK. "ISIDORA SEKULIĆ", ŽELJEZNIČKA 14 72000 ZENICA
221. OS.ŠK. "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", ČURKOVIĆA PUT 17, CRKVICE 72000 ZENICA
222. OS.ŠK. "MEŠA SELIMOVIĆ", TALIĆA BRDO 14 72000 ZENICA
223. OS.ŠK. "MIROSLAV KRLEŽA", TRAVNIČKA CESTA 8 72000 ZENICA
224. OS.ŠK. "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", ŠKOLSKA 23 72000 ZENICA
210. OS.ŠK. "SKENDER KULENOVIĆ", MUSTAFE ČAUŠEVIĆA 1 72000 ZENICA
226. OS.ŠK. "VLADIMIR NAZOR", SARAJEVSKA 20 72000 ZENICA
227. OSNOVNA SPECIJALNA ŠKOLA, 72000 ZENICA
228. SPECIJALNA SREDNJA ŠKOLA, 72000 ZENICA
229. STRUČNA INDUSTRIJSKA ŠKOLA, BULEVAR KRALJA TVRTKA I 11 72000 ZENICA
230. STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA, BILMIŠĆE 69 72000 ZENICA
231. TEHNIČKA ŠKOLA, BILMIŠĆE 69 72000 ZENICA
232. OPŠTA GIMNAZIJA, OBALNI BULEVAR 26 72000 ZENICA
233. PEDAGOŠKA GIMNAZIJA, MAJDANDŽIK 2 72000 ZENICA
234. STRUČNA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, DR ADOLFA GOLDBERGERA 72000 ZENICA
235. EKONOMSKA ŠKOLA, MAJDANDŽIK 2 72000 ZENICA
236. PEDAGOŠKA AKADEMIJA, 72000 ZENICA
237. OS.ŠK. "ALIJA NAMETAK" AVDE BEŠLAGIĆA-BRICE BB, BEGOV HAN 72230 ŽEPČE
238. OS.ŠK. "HASAN KIKIĆ", MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BB 72230 ŽEPČE
239. OS.ŠK. "NOVI ŠEHER" (sa hrvatskim programom), NOVI ŠEHER BB 72230 ŽEPČE
240. PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST", ZENIČKO-PARTIZANSKOG ODREDA 66 72240 KAKANJ
241. SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ", ŠEHIDA 32 72240 KAKANJ
242. OS.ŠK. "ABDULVEHAB ILHAMIJA", 72236 ŽELJEZNO POLJE
243. OS.ŠK. "21 MART",MATUZIĆI 74203 DOBOJ JUG
244. OS.ŠK. "USTIKOLINA", USTIKOLINA 73000 GORAŽDE
245. OS.ŠK. "FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA", OMLADINSKA 1 73000 GORAŽDE
246. OS.ŠK. "HASAN TURČALO BRZI", ILOVAČA 73000 GORAŽDE
247. OS.ŠK. "HUSEIN ef. DžOZO" , SEADA SOFOVIĆA SOFE 2 73000 GORAŽDE
248. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "ENVER POZDEROVIĆ", ZAIMA IMAMOVIĆA 43 73000 GORAŽDE
249. SREDNJA STRUČNA ŠKOLA "DŽEMAL BIJEDIĆ", MARŠALA TITA 18 73000 GORAŽDE
250. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, 70230 BUGOJNO
251. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, ARMIJE BiH 7 70230 BUGOJNO
252. TREĆA OSNOVNA ŠKOLA, JAKLIĆA 2 70230 BUGOJNO
253. OS.ŠK. "BRISTOVI" , BRISTOVI 70230 BUGOJNO
254. OS.ŠK. "GRAČANICA", GRAČANICA 70230 BUGOJNO
255. OS.ŠK. "DRVETINE", DRVETINE 70230 BUGOJNO
256. SREDNJA STRUČNA ŠKOLA "BUGOJNO", CIGLANE II 70230 BUGOJNO
257. SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "BUGOJNO", CIGLANE II BUGOJNO
258. PRVA OSNOVNA ŠKOLA "KAĆUNI", 72264 KAĆUNI BUSOVAČA
259. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, "KAĆUNI - BUSOVAČA" 72264 KAĆUNI BUSOVAČA
260. PRVA OSNOVNA ŠKOLA DONJI VAKUF, VRBASKA BB 70220 DONJI VAKUF
261. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, 70223 PRUSAC DONJI VAKUF
262. TREĆA OSNOVNA ŠKOLA, OBORCI 70220 DONJI VAKUF
263. ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA, TORLAKOVAC 70220 DONJI VAKUF
264. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "DONJI VAKUF", VRBASKA BB 70220 DONJI VAKUF
265. OS.ŠK. "MUHSIN RIZVIĆ", NOVO NASELJE 7 FOJNICA
266. OS.ŠK. "GORNJI VAKUF", ZELENIH BERETKI BB 70240 GORNJI VAKUF
267. OS.ŠK. "PAJIĆ POLJE", PAJIĆ POLJE 70240 GORNJI VAKUF
268. OS.ŠK. "VOLJEVAC", VOLJEVAC 70240 GORNJI VAKUF
269. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GORNJI VAKUF", MEHMED BEGA STOČANINA BB 70240 GORNJI VAKUF
270. OS.ŠK. "BERTA KUČERA", 70202 VINAC JAJCE
271. OS.ŠK. "KISELJAK I", 71103 BILALOVAC KISELJAK
272. OS.ŠK. "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ", OMLADINSKA BB 72290 NOVI TRAVNIK
273. OS.ŠK. "EDHEM MULABDIĆ", OPARA BB 72290 NOVI TRAVNIK
274. OS.ŠK. "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", TRENICA BB 72290 NOVI TRAVNIK
275. OS.ŠK. "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", VODOVOD 72290 NOVI TRAVNIK
276. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "308 SLAVNA BRIGADA", OMLADINSKA BB 72290 NOVI TRAVNIK
277. OS.ŠK. "GUČA GORA", 72277 GUČA GORA TRAVNIK
278. OS.ŠK. "HAN BILA", 72281 HAN BILA TRAVNIK
279. OS.ŠK. "KALIBUNAR", VJEKOSLAVA KARASA BB 72270 TRAVNIK
280. OS.ŠK. "MEHURIĆI", MEHURIĆI 1,72284 MEHURIĆI 72270 TRAVNIK
281. OS.ŠK. "TRAVNIK", ŠKOLSKA BB 72270 TRAVNIK
282. OS.ŠK. "TURBE", ALEJA BB, TURBE 72270 TRAVNIK
283. MJEŠOVITA SREDNJA DRVNO-TEHNIČKA ŠKOLA, 72270 TRAVNIK
284. ELČI IBRAHIM - PAŠINA MEDRESA, ŠKOLSKA BB 72270 TRAVNIK
285. OS.ŠK. "DUBRAVICA", 22. PROSINCA BB 72260 VITEZ
286. OS.ŠK. "VITEZ", JOSIPA KUREVIJE BB, STARI VITEZ 72260 VITEZ
287. OS.ŠK. "SULJO ČILIĆ", BOKULJA 28 JABLANICA
288. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, BRAĆE BEGTAŠEVIĆA 1 88400 KONJIC
289. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, TULEG BB 88400 KONJIC
290. OS.ŠK. "SEONICA", SEONICA, 88409 BUTUROVIĆ POLJE 88400 KONJIC 
291. OS.ŠK. "PARSOVIĆI", PARSOVIĆI 88400 KONJIC
292. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, MAKSIMA KUJUNDŽIĆA 88400 KONJIC
  VERA ARAPOVIĆ, TUŠĆICA 96 88400 KONJIC
293. ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA, SALKE ŠESTIĆA 23 88000 MOSTAR
294. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, ŠEHOVINA BB 88000 MOSTAR
295. SEDMA OSNOVNA ŠKOLA, GOJKA VUKOVIĆA 11 88000 MOSTAR
296. ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, ALEKSE ŠANTIĆA 88000 MOSTAR
297. OS.ŠK. "BLAGAJ", BLAGAJ 88000 MOSTAR
298. OS.ŠK. "VRAPČIĆI", VRAPČIĆI 88000 MOSTAR
299. OS.ŠK. "BIJELO POLJE", BIJELO POLJE 88000 MOSTAR
300. OS.ŠK. "DREŽNICA", DREŽNICA 88000 MOSTAR
301. CENTAR ZA DJECU I OMLADINU, SA POSEBNIM POTREBAMA 88000 MOSTAR
302. GIMNAZIJA, 88000 MOSTAR
303. MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA, 88000 MOSTAR
304. MJEŠOVITA SREDNJA MAŠINSKO- SAOBRAĆAJNA ŠKOLA, ALEKSE ŠANTIĆA 88000 MOSTAR
305. MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, ALEKSE ŠANTIĆA 88000 MOSTAR
306. MEĐUOPŠTINSKI PEDAGOŠKI ZAVOD, SJEVERNI LOGOR 116 88000 MOSTAR
307. NASTAVNIČKI FAKULTET, 88000 MOSTAR
308. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ", FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT, 88000 MOSTAR
309. OS.ŠK. "ŠĆIPE", ŠĆIPE PROZOR
310. JEFTO ŠOTRA, KRALJICE KATARINE 88000 MOSTAR
311. OS.ŠK. "6. MART" HADžIĆI, ANĐELKA LAZETIĆA 5 71240 HADžIĆI
312. OS.ŠK. "9. MAJ", BJELAŠNIČKA 59, 71243 PAZARIĆ 71240 HADžIĆI
313. OS.ŠK. "HILMI EF. ŠARIĆ", NOVO NASELJE BB, 71244 TARČIN 71240 HADžIĆI
314. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, ANĐELKA LAZETIĆA 17 71240 HADžIĆI
315. OS.ŠK. "ZAIM KOLAR", DEJČIĆI 712 TRNOVO
316. OS.ŠK. "IZET ŠABIĆ", DONJI HOTONJ 71320 VOGOŠĆA
317. OS.ŠK. "ZAJKO DELIĆ", SLATINSKI PUT 2, KOBILJA GLAVA 71320 VOGOŠĆA
318. OS.ŠK. "MIRSAD PRNJAVORAC", JOŠANIČKA 51 71320 VOGOŠĆA
319. OS.ŠK. "PORODICE EF. RAMIĆ", NOVA CESTA 62, SEMIZOVAC 71320 VOGOŠĆA
320. OS.ŠK. "ZAHID BARUČIJA", OMLADINSKA 71320 VOGOŠĆA
321. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, JOŠANIČKA 119 71320 VOGOŠĆA
322. OS.ŠK. "HAŠIM SPAHIĆ", KRAJIŠKA BB 71380 ILIJAŠ
323. OS.ŠK. "PODLUGOVI", ŽELJEZNIČKA BB, PODLUGOVI 71380 ILIJAŠ
324. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, 19. JULA 14 71380 ILIJAŠ
325. PRVA OSNOVNA ŠKOLA, MALA ALEJA 3 712 ILIDŽA
326. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, ŠKOLSKA 1, HRASNICA 712 ILIDŽA
327. TREĆA OSNOVNA ŠKOLA, NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1 712 ILIDŽA
328. ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA, PUT FAMOS-a 33, HRASNICA 712 ILIDŽA
329. PETA OSNOVNA ŠKOLA, UMIHANE ČUVIDINE 58 712 ILIDŽA
330. ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, BARSKA BB, STUP - BARE 712 ILIDŽA
331. SEDMA OSNOVNA ŠKOLA, MOSTARSKO RASKRŠĆE 3, BLAŽUJ 712 ILIDŽA
332. OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA, JOSIPA SLAVENSKOG 10 712 ILIDŽA
333. ČETVRTA GIMNAZIJA, MALA ALEJA 69 712 ILIDŽA
334. OS.ŠK. "ALEKSA ŠANTIĆ", LUKAVIČKA CESTA 2, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
335. OS.ŠK. "ĆAMIL SIJARIĆ", BRAĆE MULIĆA 16, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
336. OS.ŠK. "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ", PRVOMAJSKA 24, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
337. OS.ŠK. "AVDO SMAJLOVIĆ", ADEMA BUĆA 63b, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
338. OS.ŠK. "BEHAUDIN SELMANOVIĆ", VITEŠKA 4, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
339. OS.ŠK. "FATIMA GUNIĆ", NERKEZA SMAILAGIĆA 18, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
340. OS.ŠK. "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", ŽRTAVA FAŠIZMA 14, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
341. OS.ŠK. "MEŠA SELIMOVIĆ", GETEOVA 16, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
342. OS.ŠK. "SKENDER KULENOVIĆ", BULEVAR MIMARA SINANA BB, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
343. OS.ŠK. "UMIHANA ČUVIDINA", SMAJILA ŠIKALA 1, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
344. OS.ŠK. "OSMAN NURI HADŽIĆ", HAMDJE KAPIDŽIĆA 1, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
345. OS.ŠK. "OSMAN NAKAŠ", GRADAČAČKA 39, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
346. OS.ŠK. "ČENGIĆ VILA I", DR FETAHA BEĆIRBEGOVIĆA 2, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
347. OS.ŠK. "GRBAVICA I", GRBAVIČKA 14, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
348. OS.ŠK. "GRBAVICA II", BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
349. OS.ŠK. "HRASNO", PORODICE RIBAR 2, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
350. MEĐUNARODNA OSNOVNA ŠKOLA, BANJALUČKA BB, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
351. OS.ŠK. "POFALIĆI", IVANJSKA 1, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
352. OS.ŠK. "VELEŠIĆKI HEROJI", VELEŠIĆI 2, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
353. OS.ŠK. "MALTA", MARKA MARULIĆA 27, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
354. OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA, KEMALA KAPETANOVIĆA 43, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
355. OS.ŠK. "ALIJA NAMETAK", ZAIMA ŠARCA 15, CENTAR 71200 SARAJEVO
356. OS.ŠK. "HASAN KAIMIJA", CICIN HAN 93, CENTAR 71200 SARAJEVO
357. OS.ŠK. "HASAN KIKIĆ", GORICA 27, CENTAR 71200 SARAJEVO
358. OS.ŠK. "ISAK SAMOKOVLIJA", FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1, CENTAR 71200 SARAJEVO
359. OS.ŠK. "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK", BRAĆE BEGIĆ 19, CENTAR 71200 SARAJEVO
360. OS.ŠK. "SAFVET BEG BAŠAGIĆ", GIMNAZIJSKA 1, CENTAR 71200 SARAJEVO
361. OS.ŠK. "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", ČEKALUŠA 53, CENTAR 71200 SARAJEVO
362. OS.ŠK. "NAFIJA SARAJLIĆ", PATRIOTSKE LIGE 57, CENTAR 71200 SARAJEVO
363. OS.ŠK. "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ", MEHMED-PAŠE SOKOLOVIĆA 2, CENTAR 71200 SARAJEVO
364. OS.ŠK. "VLADISLAV SKARIĆ", TEREZIJA 48, CENTAR 71200 SARAJEVO
365. OS.ŠK. "EDHEM MULABDIĆ", KONAK 1, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
366. OS.ŠK. "EDHEM MULABDIĆ", BISTRIK 31, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
367. OS.ŠK. "EDHEM MULABDIĆ", ZA BEGLUKOM 60, ŠIROKAČA STARI GRAD, 71200 SARAJEVO
368. OS.ŠK. "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ", CARINA 2, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
369. OS.ŠK. "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA", LOGAVINA 52, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
370. OS.ŠK. "SABURINA", SABURINA 4, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
371. OS.ŠK. "ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIĆ", IZA HRIDA 11, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
372. OS.ŠK. "VRHBOSNA", BARUTHANA 60, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
373. MUZIČKA ŠKOLA "MLADEN POZAIĆ", JOSIPA ŠTADLERA 1/1, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
374. SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA, TAHMIŠČIJINA 2, BJELAVE CENTAR, 71200 SARAJEVO
375. KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR, MEHMED-PAŠE SOKOLOVIĆA 11, CENTAR 71200 SARAJEVO
376. PRVA GIMNAZIJA, GIMNAZIJSKA 11, CENTAR 71200 SARAJEVO
377. SREDNJA ŠKOLA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI, GIMNAZIJSKA 11, CENTAR 71200 SARAJEVO
378. SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA, ČEKALUŠA 84, CENTAR 71200 SARAJEVO
379. SREDNJA GRAFIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, LA BENEVOLENCIJA , CENTAR 71200 SARAJEVO
380. UČITELJSKA ŠKOLA, OBALA KULINA BANA 3, CENTAR 71200 SARAJEVO
381. DRUGA GIMNAZIJA, SUTJESKA 1, CENTAR 71200 SARAJEVO
382. SREDNJA ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARE, PATRIOTSKE LIGE 67a, CENTAR 71200 SARAJEVO
383. MJEŠOVITA SREDNJA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA, FRANCA LEHARA 5, CENTAR 71200 SARAJEVO
384. SREDNJA STRUČNA TRGOVINSKA ŠKOLA, ARMAGANUŠA 29, CENTAR 71200 SARAJEVO
385. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, PETA GIMNAZIJA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA, NERKEZA SMAILAGIĆA 18, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
  GIMNAZIJA DOBRINJA, BULEVAR BRANILACA DOBRINJE BB, NOVI GRAD 71200 SARAJEVO
386. TREĆA GIMNAZIJA, VILSONOVO ŠETALIŠTE 16, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
387. ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR, LOŽIONIČKA 8, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
388. MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA, VELEŠIĆI 2, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
389. TURSKO-BOSANSKI SARAJEVO KOLEDŽ, BANJALUČKA BB, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
390. MJEŠOVITA SREDNJA DRVNA-ŠUMARSKA ŠKOLA, VILSONOVO ŠETALIŠTE 11, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
391. SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA, ZMAJA OD BOSNE 37, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
392. SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA, ZMAJA OD BOSNE 8, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
393. SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA, ZMAJA OD BOSNE 8, NOVO SARAJEVO 71200 SARAJEVO
394. MJEŠOVITA SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, DUGI SOKAK 9, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
395. PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA, PETRAKIJINA 22, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
396. SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA, JOSIPA ŠTADLERA 1, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
397. MJEŠOVITA SREDNJA TEKSTILNA ŠKOLA, MEDRESE 5, STARI GRAD 71200 SARAJEVO
398. MJEŠOVITA SREDNJA POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆA 55, 71200 SARAJEVO
399. J.U. DJECA SARAJEVA, LA BENEVOLENCIJA 4 71200 SARAJEVO
  DJEČIJI DOM BJELAVE, BJELAVE 52 71200 SARAJEVO
400. CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU, ALEJA BOSNE SREBRNE 22 71200 SARAJEVO
401. CENTAR ZA VASPITANJE, OBRAZOVANJE, RADNO OSPOSOBLJAVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE, AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 80 71200 SARAJEVO
402. ZAVOD ZA MUŠKU DJECU I OMLADINU, HUMSKA 81, HUM 71200 SARAJEVO
403. ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA", 71200 SARAJEVO
404. PROSVJETNO-PEDAGOŠKI ZAVOD SARAJEVO, MARŠALA TITA 54 71200 SARAJEVO
405. PEDAGOŠKA AKADEMIJA, SKENDERIJA 72 71200 SARAJEVO
406. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OBALA MAKA DIZDARA 3 71200 SARAJEVO
407. MUZIČKA AKADEMIJA, JOSIPA ŠTADLERA 1 71200 SARAJEVO
408. EKONOMSKI FAKULTET, TRG OSLOBOĐENJA 1 71200 SARAJEVO
409. FAKULTET KRIMINALISTIČKIH NAUKA, ZMAJA OD BOSNE 8 71200 SARAJEVO
410. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, SKENDERIJA 70 71200 SARAJEVO
411. FILOZOFSKI FAKULTET, FRANJE RAČKOG 1 71200 SARAJEVO
  GRAĐEVINSKI FAKULTET, PATRIOTSKE LIGE 30 71200 SARAJEVO
412. FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA, ČEMERLINA 54 71200 SARAJEVO
413. RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE BIH, ZELENIH BERETKI 17 71200 SARAJEVO
414. CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU, A.FERHATOVIIĆA 2, SARAJEVO
415. OS.ŠK. "EL MANAR", LUŽANI BB 712 ILIDŽA
416. AMELA ŠEHOVIĆ, FILOZOFSKI FAKULTET, FRANJE RAČKOG 1 71200 SARAJEVO
417. VASILIJA VELJKOVIĆ, JURAJA NAJDHARTA 2, NOVA BREKA 71200 SARAJEVO
418. HANA KORAĆ, DŽEMALA BIJEDIĆA 226 71200 SARAJEVO
  MARKO STEVANOVIĆ, DIVKOVIĆEVA 6 52120 PULA, HRVATSKA
419. OS.ŠK. "SREDNJE", SREDNJE 71380 ILIJAŠ
420. PREDŠKOLSKA USTANOVA "BEHAR", 71380 LJEŠEVO
421. PERZIJSKO-BOSANSKI KOLEDŽ, 71380 LJEŠEVO
422. OS.ŠK. "ĐULISTAN", 71380 LJEŠEVO
423. ADMIR KEŠO "BOSNALIJEK", JUKIĆEVA 53 A 71200 SARAJEVO
424. PRIM. DR. UMID ŠALAKA "BOSNALIJEK", JUKIĆEVA 53 71200 SARAJEVO
425. ĐORĐE VEJNOVIĆ, "BOSNALIJEK", JUKIĆEVA 53 71200 SARAJEVO
426. EDIN ARSLANAGIĆ, "BOSNALIJEK", JUKIĆEVA 53 71200 SARAJEVO
427. OS.ŠK. "ČELEBIĆI", 88404 ČELEBIĆI
428. OS.ŠK. "VAREŠ MEJDAN", PERUNSKA BR. 26 72330 VAREŠ