Ferović Selma

OBJAVLJENI RADOVI:

Tema: NOVI PRISTUP MUZIČKOM NASLJEĐU BIH KROZ UDŽBENIKE
“Naša škola” br. 1/96

Tema: ČETRDESET GODINA MUZIČKE AKADEMIJE U SARAJEVU
“Naša škola” br. 2/97

Tema: ZNAČAJ MUZIČKOG NASLJEĐA U FORMIRANJU KULTURNOG IDENTITETA LIČNOSTI
“Naša škola” br. 10/99

Tema: ZNAČAJ I OBILJEŽJA IZBORNE NASTAVE MUZIČKE/GLAZBENE KULTURE U GIMNAZIJI
“Naša škola” br. 21/02

Komentari su zatvoreni.